Komatu LB1 90 FULL CARBON
20180724_Kawai_Pandora 91 Carbon
CHITAFORNIA
KAIRAKU LIFESTYLE ON ICON ADDICTION 8'2
Kairaku Catching TINY Waves on Flight Pandora 9'1
KUBOTA ICON SLAYER 12'6
KOMATU ICON ADDICTION 8’2 PRO CARBON
KUBOTA RIPPING ICON CUSTOM
Kawai on Flight Pandora 9'1 Carbon
Kitazima Lifestyle ICON Dylan 9'6
Komatu on Flight Step Up 9'0
Kawai Lifestyle on Flight Pandora in西表島
Komatu on ICON ADDICTION 8’2
SHIRAISI RUSH PRO CARBON
Iriomotezima Fishing on ICON Dylan 9'6
Okinawa Lifestyle on Flight LB1
Iriomotezima Lifestyle on Flight Pandora
KAWAI 西表島